วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สุพรรณบุรี จัด คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ บริการประชาชน

             


             นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  มี  
 นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ              ที่หอประชุมโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี และมีนักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจำนวน 500 คน             นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการเกษตรกร ณ จุดเดียว ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้มีความตื่นตัว และยอมรับวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและเหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละพื้นที่


               ต่อจากนั้น นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ การให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล โดยได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่คนชราและผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางใหญ่ มอบข้าวสารเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน
             ส่วนหน่วยงานราชการที่มาให้บริการประชาชน ก็มี ตรวจรักษาโรคต่างๆจากสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลเอกชน จำหน่ายสินค้าราคาถูก ตัดผม การให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายจากสำนักงานอัยการจังหวัด การสาธิตการเกิดอัคคีภัย การแสดงดนตรีจากจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน และมีหน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาให้บริการประชาชนอีกมากมาย

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี /  เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สุพรรณบุรี จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2557 ยิ่งใหญ่

             ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2557  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2557 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ณ อุทยานมังกรสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท. จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนด “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 และงานทิ้งกระจาดดินจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2557  ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) 
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสืบทอดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลานาน ขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตาได้เคลื่อนไปตามถนนมาลัยแมนเลี้ยวขวาแยกแขวงการทางไปตามถนนประชาธิปไตย และถนนพระพันวษา เข้าตลาด แล้วไปสิ้นสุดที่สมาคมจีน ตลอดเส้นทางที่ขบวนเจ้าพ่อผ่านมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดโต๊ะบูชารอรับขบวนเจ้าพ่อหลักเมือง  ซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย –จีน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแห่มารอชมความอลังการของขบวนแห่เจ้ากันอย่างเนืองแน่น             แต่ละขบวนมีกาจัดการแสดงวัฒนธรรมไทย-จีนที่หลากหลาย อาทิเช่น  ขบวนกลองศึก สิงโตวูซู ขบวนมังกรเก้าเซียน ขบวนเอ็งก่อบู๊ ขบวนเทพธิดาโปรยดอดาวเรือง  ขบวนเกี๊ยวอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนอัญเชิญเซียนแปะกง  ขงจื้อ อั้วท้อ เซียนเฮ่งเจีย เจ้าแม่กวนอิม ไต่ฮงกง ตั่วล่อโก้ว  ขบวนลูกหลานเจ้าพ่อ ขบวนมิตรภาพไทย-จีน ขบวนหน้ากากนานาชาติ ขบวนกังฟู ขบวนคนต่อขา  ขบวนมังกรทองนครสวรรค์  แ ละวันที่ 15 ส.ค.เวลา พิธีทิ้งกระจาดที่ยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น .ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง
             เกรียงไกร  ก่อเกียรติตระกูล  บรรณาธิการข่าวท้องถิ่น อู่ทองนิวส์

สุพรรณบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ " ๑๒ สิงหามหาราชินี "
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗


วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ว่าที่ร้อยตรี  สุพีร์พัฒน์ จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย  นางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  นำส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ณ  บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  ต่อจากนั้น  ว่าที่ร้อยตรี  สุพีร์พัฒน์ จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย  นางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  นำส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ  และเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ  หอประชุมอาชาสีหมอก  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
         
         พรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์ ปชส.จ.สุพรรณบุรี / เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณบุรีนิวส์