วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สยามคูโบต้า เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา สุพรรณบุรี พนักงานจาก  บริษัท  สยามคูโบต้า กรุงเทพฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี ( บ้านพักคนชราวัดกลาง )  มี นายประพันธ์  บุญคุ้ม  ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับ

2 สิงหาคม  2557   นายประพันธ์  บุญคุ้ม  ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  ขอขอบคุณ พนักงานจาก  บริษัท  สยามคูโบต้า กรุงเทพฯ ที่มาทำกิจกรรม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  พร้อมมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ  บ้านพักคนชราวัดกลาง

เรวัติ  น้อยวิจิตร  สุพรรณอินชัวร์ดอทคอม  rewat.noyvijit@hotmail.com  081-9107445

4 ความคิดเห็น: